Tvůrce webu je i pro tebe! Postav třeba web. Bez grafika. Bez kodéra. Hned.
wz
        


Kuželov - památník v obci

Poloha obce: jihovýchodně od Veselí nad Moravou.
Okres: Hodonín
Panství: Uherský Ostroh
Evidenční č.: nepřiděleno
Rozměry: výška 130 cm, šířka 255 cm.

Popis památníku:
Rozměrná kamenná deska, zapuštěná do travnatého břehu v areálu kostela.
Pamětní deska byla zbudována obcí v roce 1908 a nese následující nápis (předpokládaná domněnka je v hranatých závorkách):

[Jubileum]
1858 - 1908
50ti letého panování
Jeho Jasnosti Jana II.
knížete z Lichtensteinů

50ti letého [vysvěcení Jeho]
Svatosti římského
papeže Pia X.

[60ti letého] panování Jeho
Veličenstva císaře a krále
Františka Josefa I.

Věnovala obec.
Za st. M. Petříka
Deska je rozlomena na dvě části a její povrch je silně zvětralý, takže se části nápisu odlupují.
Za upozornění na tento kámen děkujeme panu Janu Mičkovi z Kuželova.

23.6.2012 MJ