Tvůrce webu je i pro tebe! Postav třeba web. Bez grafika. Bez kodéra. Hned.
wz
        


Varnsdorf - větší kámen

Poloha obce: jihovýchodně od Rumburka.
Okres: Děčín
Panství: Rumburk
Lesní úřad: Rumburk
Původní revír: Varnsdorf
Evidenční č.: 096
Rozměry: výška cca 180 cm, šířka 91 cm, tloušťka 34 cm.

Popis památníku:
Větší lichtenštejnský kámen se původně nacházel v prostoru „u lágru“. Jeho oprava byla umožněna zvýšením příspěvku MěÚ na činnost KPMV v roce 2001. Ještě před usazením na původní místo byl však v roce 2003 v lednu zničen a jeho neopravitelné trosky převezeny do muzea. Vzniklá škoda přesáhla 20 tisíc Kč.
Na památníku je vyryt následující německý nápis:

„Fürst Johannes 
    Eichen
zum 40 jährigen
  Reg. Jubil. 
  12. Novemb.
     1898
     ----
     1908“

6.8.2012 - Fotografie zaslal pan Jindřich Hlaváč.
       
   

Externí odkazy:
http://www.mic.regiavdf.cz/index.php?pid=4 - Stránky informačního střediska Varnsdorf.
http://muzeum.varnsdorf.cz/projekty/sakralni_pamatky.htm - Stránky Kruhu přátel Muzea Varnsdorf.