Tvůrce webu je i pro tebe! Postav třeba web. Bez grafika. Bez kodéra. Hned.
wz
        


Dolní Podluží

Poloha obce: jihozápadně od Varnsdorfu.
Okres: Děčín
Panství: Rumburk
Lesní úřad: Rumburk
Původní revír: Dolní Podluží
Evidenční č.: 097
Rozměry: výška 112 cm, šířka 75 cm, tloušťka 40 cm.

Popis památníku:
Balvan, ve kterém je zasazena mramorová deska s latinským nápisem:

„Princeps Joannes 
DICtae hae oVerCVs posItae
IVbILaeo xxxx annVI faVstI 
regIMInIs hVIVs prInCIpIs
xii novembris“.
Původní mramorová destička byla rozlámána na mnoho drobných částí.
V roce 2017 provedly Lesy ČR opravu pomníčku. V rámci opravy byla zhotovena nová nápisová deska z bílo-šedého mramoru.

Na objevu a zdokumentování kamene v roce 2012 se významnou měrou podílel pan Jindřich Hlaváč.

1.12.2017 - Fotografie zaslal pan Bc. Daniel Zháněl.
     

6.8.2012 - Fotografie zaslal pan Jindřich Hlaváč.