wz
        


Dolní Podluží

Poloha obce: jihozápadně od Varnsdorfu.
Okres: Děčín
Panství: Rumburk
Lesní úřad: Rumburk
Původní revír: Dolní Podluží
Evidenční č.: 097
Rozměry: výška 112 cm, šířka 75 cm, tloušťka 40 cm.

Popis památníku:
Balvan, ve kterém je zahloubeno obdélníkové pole o rozměrech 39 x 42 cm. V tomto poli je zasazena tenká mramorová destička, rozlámaná na drobné části.
Na desce jsou dodnes patrné pozůstatky latinského nápisu:

„Princeps Joannes 
DICtae hae oVerCVs posItae
IVbILaeo xxxx annVI faVstI 
regIMInIs hVIVs prInCIpIs
xii novembris“.
Na objevu a zdokumentování kamene se významnou měrou podílel pan Jindřich Hlaváč.

6.8.2012 - Fotografie zaslal pan Jindřich Hlaváč.