Tvůrce webu je i pro tebe! Postav třeba web. Bez grafika. Bez kodéra. Hned.
wz
        


Rataje nad Sázavou

Poloha obce: jihovýchodně od Sázavy
Okres: Kutná Hora
Panství: Rataje
Evidenční č.: 025a, 025b
Rozměry: Velká deska 136 x 155 x 36 cm, malá deska 41 x 56 x 16 cm.

Popis památníku:
Kámen z červeného nučického pískovce, přibližně ve tvaru obdélníkové desky s okosenými horními rohy.
Kámen je opatřen tímto latinským nápisem:

„Princeps Joannes 
DICtae hae q VerCVs posItae 
IVbILaeo xxxx annVI faVstI 
regIMInIs hVIVs prInCIpIs 
xii novembris“
Dále pokračuje český nápis:
„Duby Knížete Jana Dobrotivého 
ku oslavě 
XXXX letého Vladaření 
XII listopadu MDCCCXCVIII“
Součet římských číslic v chronogramu v latinské části nápisu udává datování rokem 1898.
Před velkým kamenem je umístěna doplňující žulová tabulka z r. 1908. Na tabulce je vyrovnána obdélníková plocha, na níž je vyryt nápis „L JÄHR REG. JUBIL. MCMVIII“.

20.11.2010 JM