Tvůrce webu je i pro tebe! Postav třeba web. Bez grafika. Bez kodéra. Hned.
wz
        


Mirošovice u Ratají

Poloha obce: východně od Sázavy, jihozápadně od Uhlířských Janovic
Okres: Kutná Hora
Panství: Rataje
Evidenční č.: 024a, 024b
Rozměry: Velká deska 147 x 154 x 44 cm, malá deska 49 x 130 x 21 cm.

Popis památníku:
Kamenná deska z červeného nučického pískovce, na okrajích jen hrubě přitesaná.
Kámen je opatřen tímto nápisem:

„Princeps Joannes 
DICtae hae oVerCVs posItae 
IVbILaeo xxxx annVI faVstI 
regIMInIs hVIVs prInCIpIs 
xii novembris“
(součet římských číslic v chronogramu v latinské části nápisu udává datování rokem 1898).
Dále pokračuje český nápis:
„Duby 
Knížete Jana Dobrotivého 
ku oslavě 
XXXX letého Vladaření 
XII listopadu MDCCCXCVIII“
Před tímto kamenem je umístěna doplňující tabulka z r. 1908, zhotovená z jiného druhu kamene. Na tabulce je vyryt nápis „Na paměť L letého panování MCMVIII“.

17.11.2010 JM