Tvůrce webu je i pro tebe! Postav třeba web. Bez grafika. Bez kodéra. Hned.
wz
        


Makolusky

Poloha obce: jihovýchodně od Sázavy, jihozápadně od Uhlířských Janovic
Okres: Kutná Hora
Panství: Rataje
Evidenční č.: 023a, 023b
Rozměry: Velká deska 172 x 147 x 44 cm, malá deska 73 x 69 x 15 cm.

Popis památníku:
Kámen z červeného nučického pískovce, přibližně ve tvaru obdélníkové desky s výrazně okosenými horními rohy. Kámen je opatřen tímto nápisem:

„Princeps Joannes 
DICtae hae oVerCVs posItae 
IVbILaeo xxxx annVI faVstI 
regIMInIs hVIVs prInCIpIs 
xii novembris“
Následuje český nápis tohoto znění:
„Duby 
Knížete Jana Dobrotivého 
ku oslavě 
XXXX letého Vladaření 
XII listopadu MDCCCXCVIII“
Součet římských číslic v chronogramu v latinské části nápisu udává datování rokem 1898.
Před tímto kamenem je umístěna doplňující tabulka z r. 1908, zhotovená z jiného druhu kamene. Na tabulce je vyrovnána obdélníková plocha, na níž je vyryt nápis „L JAHR REG. JUBIL. MCMVIII“.
Památník se nachází v blízkosti místní hájenky na 15. poledníku.

 

17.11.2010 JM