Tvůrce webu je i pro tebe! Postav třeba web. Bez grafika. Bez kodéra. Hned.
wz
        


Rataje nad Sázavou - Kozojedy

Poloha obce: jihovýchodně od Sázavy, jihozápadně od Uhlířských Janovic
Okres: Kutná Hora
Panství: Rataje
Evidenční č.: 070a, 070b
Rozměry: Velká deska 157 x 147 x 38 cm, malá deska 70 x 74 x 23 cm.

Popis památníku:
Kámen z červeného nučického pískovce, přibližně ve tvaru obdélníkové desky s výrazně okosenými horními rohy. Kámen je opatřen tímto nápisem:

„Princeps Joannes 
DICtae hae qVerCVs posItae 
IVbILaeo xxxx annVI faVstI 
regIMInIs hVIVs prInCIpIs 
xii novembris“
Následuje český nápis tohoto znění:
„Duby 
Knížete Jana Dobrotivého 
ku oslavě 
XXXXletého Vladaření 
XII. listopadu MDCCCXCVIII“
Součet římských číslic v chronogramu v latinské části nápisu udává datování rokem 1898.
Před tímto kamenem je umístěna doplňující tabulka z r. 1908, zhotovená z jiného druhu kamene. Na tabulce je vyrovnána obdélníková plocha, na níž je vyryt německý nápis „L JÄHR REG. JUBIL. MCMVIII“.
Památník se nachází západně od Ratají nad Sázavou, při silnici do Malovid.

5.6.2011 Martin Jirák