Tvůrce webu je i pro tebe! Postav třeba web. Bez grafika. Bez kodéra. Hned.
wz
        


Olšany

Poloha obce: východně od Brna, severně od Rousínova.
Okres: Vyškov
Panství: Pozořice
Lesní úřad: Pozořice
Původní revír: Olšany
Evidenční č.: 007a, 007b
Rozměry: neuvedeno

Popis památníku:
Kamenná deska z r. 1898, opatřená latinským nápisem „Princ Joan Quercetum ad 40. ann Regim. Jubil. 12 Nov. 1898“.
Před ní je umístěna kamenná tabule z r. 1908 s nápisem „L jähr. Reg. Jubil. MCMVIII“.
Památník se nachází vpravo od lesní cesty, která vede od hájovny Blatice na severozápad.
V roce 2014 byla rozlámaná kamenná deska restaurována a celý památník byl na náklady podniku Lesy ČR opraven.

2009 MJ, SO
       

24.4.2011 Fotografie zaslal pan Zdeněk Štark.
     

31.12.2014 MJ