Tvůrce webu je i pro tebe! Postav třeba web. Bez grafika. Bez kodéra. Hned.
wz
        


Olomučany

Poloha obce: severně od Brna, jižně od Blanska.
Okres: Blansko
Panství: Pozořice
Evidenční č.: 006a, 006b
Rozměry: neuvedeno

Popis památníku:
Kamenná deska obdélníkového tvaru, opatřená latinským nápisem „Princ. Joan Quercetum ad 40 ann. Regim. Jubil. 12. Nov. 1898“. Zasazena je v silně nakloněné poloze v rozbořené kupce vápencových kamenů.
Nad deskou je umístěn menší kámen z r. 1908, na jehož vyrovnané obdélníkové ploše je nápis k připomenutí 50. výročí vládnutí Jana II. z Lichtenštejna: „L jähr. Reg. Jubil. MCMVIII“.
Desky leží hned vedle upravené lesní cesty od pily Olomučany k pomníku J. V. Wachtla na Polomu, nedaleko památníku K.Knappa a J.E.Chadt-Ševětínskeho.

11.5.2009 SO