Tvůrce webu je i pro tebe! Postav třeba web. Bez grafika. Bez kodéra. Hned.
wz
        


Ochoz

Poloha obce: severovýchodně od Brna.
Okres: Brno-venkov
Panství: Pozořice - statek Křtiny
Evidenční č.: 005a, 005b
Rozměry: neuvedeno

Popis památníku:
Památník tvoří dvě kamenné desky umístěné na nasypané kupce kamenů vedle lesní cesty.
Větší deska obdélníkového tvaru nese latinský nápis s chronogramem:

„Princeps Joannes 
DICtae hae oVerCVs posItae
IVbILaeo xxxx annVI faVstI 
regIMInIs hVIVs prInCIpIs
xii novembris“.
Slovo „prInCIpIs“ bylo při poslední opravě chybně restaurováno jako „prInGIpIs“. Součet velkých římských číslic v chronogramu dává letopočet 1898.
Pod velkou deskou je umístěna doplňková tabulka z roku 1908. Na ní je vyryt nápis „L jähr. Reg. Jubil. MCMVIII“.
Památník se nachází v údolí Říčky na levé straně cyklostezky č. 5083 z Ochozu u Brna do Olšan.
Za upozornění na tento památník vděčíme paní Aleně Ilčíkové.

29.12.2009 SO