Tvůrce webu je i pro tebe! Postav třeba web. Bez grafika. Bez kodéra. Hned.
wz
        


Bukovina

Poloha obce: severovýchodně od Brna, východně od Adamova.
Okres: Blansko
Panství: Pozořice - statek Křtiny
Evidenční č.: 002a, 002b
Rozměry: Velký kámen - 73 x 47 x 15 cm, malý kámen 53 x 55 x 23 cm.

Popis památníku:
V „mohyle“ nasypané z kamenů je umístěna deska obdélníkového tvaru, datovaná rokem 1898. Na desce je vyryt latinský nápis: „Princ Joan Quercetum ad 40 ann Regim. Jubil. 12. Nov. 1898.“
Před kamennou deskou je zasazen druhý kámen z r. 1908. Na jeho zarovnané obdélníkové ploše 18 x 45 cm je vyryt nápis „L. jähr. Reg. Jubil. MCMVIII“.
V roce 2010 byl památník restaurován. Písmo je zvýrazněno černou barvou.
Vedle památníku je instalována kovová vysvětlující destička.
Památník se nachází vpravo u cyklistické stezky č. 5081 vedoucí od Bukoviny.

2009, 2010 SO