Tvůrce webu je i pro tebe! Postav třeba web. Bez grafika. Bez kodéra. Hned.
wz
        


Panství Plumlov
 
Historická země: Morava
Součásti panství: Plumlov, Kostelec na Hané, Alojzov, Bílovice, Bousin, Čechovice, Domamyslice, Drahany, Hamry, Hartmanice, Kobylničky, Krasice, Křenůvky, Krumsín, Lešany, Mostkovice, Myslejovice, Ohrozim, Otinoves, Prostějovičky, Rozstání, Seloutky, Slatinice, Slatinky, Smržice, Soběsuky, Stichovice, Stínava, Vícov, Žárovice, Žešov, město Prostějov se statky Čechůvky, Dětkovice, Dobrochov, Vranovice.
Pův. lesní revíry: Lesní úřad Plumlov: Bousín, Drahany, Hartmanice (dnešní Niva), Myslejovice, Prostějovičky, Ptení, Rozstání, Seč, Seloutky, Slatinky, Stínava, Žárovice.

Mapa památníků v oblasti:
 
 
 

Zdokumentované památníky:

Bousín
 

Slatinky
 

Nezdokumentované památníky:

Výčet možných lokalit na území vojenského újezdu Březina nalezneme na stránkách http://www.viktoria-hohe.net/index.php?ids=2&idc=89. Z tohoto zdroje pochází následující údaje.

Dle starších porostních map jednotlivých revírů velkostatku Plumlov lze přibližně lokalizovat místa, kde byly založeny jubilejní háje. Není však známo, zda byly kamenné pomníčky vystavěny na místě všech uskutečněných výsadeb. Např. v revírech Myslejovice a Prostějovičky byly vysazeny skupiny dubů, nebyl zde však postaven žádný kamenný památník.

Jednotlivé lokality na území vojenského újezdu Březina:

Bousín - na palouku u hájovny Brněnka, nejzachovalejší (zatím známá) skupinka jubilejních dubů na území vojenského újezdu Březina.

Stínava - nedaleko Oklucké hájovny, východně od nepatrných zbytků Čertova hrádku. Dodnes přeživší duby jsou zcela skryty v okolním jehličnatém porostu. V blízkosti prochází červená turistická trasa směrem na Malé Hradisko. Lokalita dnes leží vně území vojenského újezdu.

Prostějovičky - v blízkosti obce Prostějovičky, za hranicemi vojenského újezdu Březina u mostu přes Drahanský potok (Brodečku), podkovovitý výběžek podmáčené potoční nivy vpravo od cesty. Skupinka dubů v této lokalitě zcela zanikla, dochoval se pouze jeden vzrostlý strom. Podle dobového lesního hospodářského plánu v této lokalitě nebyl umístěn žádný jubilejní památník.

Drahany - cca 0,7 km VJV od osady Březina. Lokalita nebyla dosud prozkoumána.

Žárovice - v blízkosti křižovatky silnice Žárovice - Drahany s lesní cestou v lokalitě U sv. Anny.

Myslejovice - západně od Myslejovic, u Wintrovy boudy. Pravděpodobným místem výsadby by mohlo být bezprostřední okolí boudy Wintrovky. Podle lesního hospodářského plánu pro revír Myslejovice pro roky 1913 - 1922 zdejší dubová výsadba nebyla doplněna pamětní deskou.

V uvedených lokalitách nebyly dosud nalezeny jakékoliv pozůstatky po památnících či pamětních deskách.

Externí odkazy:
http://www.viktoria-hohe.net/index.php?ids=2&idc=89 - Viktoria Höhe.