Tvůrce webu je i pro tebe! Postav třeba web. Bez grafika. Bez kodéra. Hned.
wz
        


Bousín

Poloha obce: západně od Plumlova.  
Okres: Prostějov
Panství: Plumlov
Evidenční č.: nepřiděleno
Rozměry: neuvedeno

Popis památníku:
Novodobý památník postavený Vojenskými lesy a statky Plumlov v místě původní jubilejní výsadby.
Na kameni je tento nápis:

JUBILEJNÍ DUBY KNÍŽETE JANA 
1 8 9 8
FÜRST JOHANNES JUBILÄUMEICHEN
Památník se nachází severovýchodně od Bousína poblíž hájovny.

2013 - Fotografie zaslal pan Jiří Valenta.