Tvůrce webu je i pro tebe! Postav třeba web. Bez grafika. Bez kodéra. Hned.
wz
        


Žipotín - obelisk

Poloha: část obce Gruna, východně od Moravské Třebové.  
Okres: Svitavy
Panství: Moravská Třebová 
Evidenční č.: xxxx
Rozměry: nezjištěno

Popis:
Obelisk byl vytvořen k poctě knížete Jana II. v roce 1898. Z vlastní iniciativy jej postavil nájemce kamenolomu Ignác Haberland z Bukové a Karel Kubíček ze Starého Maletína.
Obelisk zdobí knížecí koruna, iniciály J. II., letopočty 1858 – 1898 a dnes již téměř nečitelný nápis „Der Humanität“.
Obelisk se nachází jihovýchodně od Žipotína, východně od památníku Žipotín.

2.7.2011 - Fotografie zaslal pan Petr Vomáčka.