Tvůrce webu je i pro tebe! Postav třeba web. Bez grafika. Bez kodéra. Hned.
wz
        


Žipotín

Poloha: část obce Gruna, východně od Moravské Třebové.  
Okres: Svitavy
Panství: Moravská Třebová 
Evidenční č.: 046
Rozměry: pamětní deska 64 x 59 cm

Popis památníku:
Čtyřboká zděná mohyla, do které je zasazena kamenná deska s obtížně čitelným latinským nápisem (v závorkách jsou doplněny setřené části textu pravděpodobnou domněnkou):

„Priceps Joannes 
DICtae hae oVerCVs posItae
IVbILaeo xxxx annVI faVstI 
(regIMInIs) hVIVs (prInCIpIs)
(xii novembris)“.
Pod tímto textem je doplňující nápis z roku 1908:
„L. JÄHR. REG. JUBIL. MCMVIII.“
Památník se nachází východně od Žipotína nedaleko rozcestí U Trojice.

20.3.2011 - Fotografie zaslal pan Petr Vomáčka.