Tvůrce webu je i pro tebe! Postav třeba web. Bez grafika. Bez kodéra. Hned.
wz
        


Zadní Arnoštov

Poloha obce: severozápadně od Jevíčka.  
Okres: Svitavy
Panství: Moravská Třebová - Trnávka  
Evidenční č.: 044
Rozměry: 116 x 82 x 40 cm

Popis památníku:
Kámen ve tvaru obdélníkové desky s šikmo okosenými horními rohy.
Na přední straně kamene je zahloubena srovnaná plocha ve tvaru šestiúhelníku, souměrného podle svislé osy.
V této ploše je vyryt silně poškozený latinský nápis:

„PRINCIPIS JOANNIS 
de LIECHTENSTEIN 
QUERCETUM 
XXXX anno REGIM. JUBIL. 
XII. NOV. MDCCCXCVIII.“
Pod nápisem je doplňující text z roku 1908:
„L. anno REGIM. JUBIL. MCMVIII.“
Památník se nachází v lese mezi Zadním Arnoštovem a Vískou u Jevíčka.

20.3.2011 - Fotografie zaslal pan Petr Vomáčka.