Tvůrce webu je i pro tebe! Postav třeba web. Bez grafika. Bez kodéra. Hned.
wz
        


Vrážné

Poloha obce: jihovýchodně od Městečka Trnávky.  
Okres: Svitavy
Panství: Moravská Třebová 
Evidenční č.: 050a
Rozměry: 110 x 80 x 40 cm

Popis památníku:
Kámen ve tvaru obdélníkové desky s šikmo okosenými horními rohy.
Na přední straně kamene je zahloubena srovnaná plocha ve tvaru šestiúhelníku, souměrného podle svislé osy.
V této ploše je vyryt následující latinský nápis:

„PRINCIPIS JOANNIS 
de LIECHTENSTEIN 
QUERCETUM 
XXXX anno REGIM. JUBIL. 
XII. NOV. MDCCCXCVIII.“
Památník se nachází severovýchodně od Vrážného.

24.3.2011 - Fotografie zaslal pan Petr Vomáčka.