Tvůrce webu je i pro tebe! Postav třeba web. Bez grafika. Bez kodéra. Hned.
wz
        


Udánky

Poloha: západně od Moravské Třebové.  
Okres: Svitavy
Panství: Moravská Třebová 
Evidenční č.: 049
Rozměry: 102 x 78 x 60 cm

Popis památníku:
Kámen ve tvaru obdélníkové desky s šikmo okosenými horními rohy.
Na přední straně kamene je zahloubena srovnaná plocha ve tvaru šestiúhelníku, souměrného podle svislé osy.
V této ploše je vyryt následující německý nápis:

„FÜRST JOHANNES 
EICHEN.
xxxx jähr. Reg. Jubil. 
12. Nov. MDCCCXCVIII.“
Pod zahloubenou plochou se nachází dodatečný nápis z roku 1908:
„L. jähr. Jubil. 
MCMVIII.“
Památník se nachází v lese cca 3 km západně od Udánek.

24.3.2011 - Fotografie zaslal pan Petr Vomáčka.