Tvůrce webu je i pro tebe! Postav třeba web. Bez grafika. Bez kodéra. Hned.
wz
        


Městečko Trnávka

Poloha obce: jihovýchodně od Moravské Třebové.  
Okres: Svitavy
Panství: Moravská Třebová - Trnávka  
Lesní úřad: Moravská Třebová
Původní revír: Trnávka
Evidenční č.: 088
Rozměry: 125 x 79 x 50 cm

Popis památníku:
Kámen ve tvaru obdélníkové desky s šikmo okosenými horními rohy.
Na přední straně kamene je zahloubena srovnaná plocha ve tvaru šestiúhelníku, souměrného podle svislé osy. V této ploše je vyryt latinský nápis:

„PRINCIPIS JOANNIS 
de LIECHTENSTEIN 
QUERCETUM 
XXXX anno REGIM. JUBIL. 
XII. NOV. MDCCCXCVIII.“
Pod nápisem je doplňující text z roku 1908:
„L. anno REGIM. JUBIL. 
MCMVIII.“
Památník se nachází na okraji Městečka Trnávky pod hradním vrchem.

24.9.2011 - Fotografie zaslal pan Petr Vomáčka.