Tvůrce webu je i pro tebe! Postav třeba web. Bez grafika. Bez kodéra. Hned.
wz
        


Sušice

Poloha: severně od Moravské Třebové.  
Okres: Svitavy
Panství: Moravská Třebová
Evidenční č.: 043
Rozměry: 123 x 84 x 47 cm

Popis památníku:
Kámen má stejný tvar jako ostatní památníky na panství Moravská Třebová. Jedná se o obdélníkovou desku s šikmo okosenými horními rohy.
Na přední straně kamene je zahloubena srovnaná plocha ve tvaru šestiúhelníku, souměrného podle svislé osy.
Původní německý nápis v této ploše byl bohužel neznámým pachatelem přebroušen a nahrazen nápisem „Věrnému příteli Danovi 1990-2004“.

Kámen se nachází východně od Sušice, asi 15 m od okraje lesa.

Původní podoba kamene před přebroušením. Fotografii zaslal pan Jiří Ošanec.
 

10.3.2011 - Fotografie zaslal pan Petr Vomáčka.
       

24.3.2011 - Foto Petr Vomáčka.