Tvůrce webu je i pro tebe! Postav třeba web. Bez grafika. Bez kodéra. Hned.
wz
        


Rychnov na Moravě

Poloha obce: severně od Moravské Třebové.  
Okres: Svitavy
Panství: Moravská Třebová
Evidenční č.: 033
Rozměry: 106 x 79 x 57 cm

Popis památníku:
Kámen ve tvaru obdélníkové desky s šikmo okosenými horními rohy.
Na přední straně kamene je zahloubena srovnaná plocha ve tvaru šestiúhelníku, souměrného podle svislé osy.
V této ploše je vyryt následující německý nápis:

„FÜRST JOHANNES 
EICHEN.
xxxx jähr. Reg. Jubil. 
12. Nov. MDCCCXCVIII.
L jähr. Jubil. MCMVIII.“
Památník se nachází poblíž Mariánské poutní kaple.

2010 - Fotografie zaslal pan Petr Vomáčka.