Tvůrce webu je i pro tebe! Postav třeba web. Bez grafika. Bez kodéra. Hned.
wz
        


Křenov

Poloha obce: jižně od Moravské Třebové.  
Okres: Svitavy
Panství: Moravská Třebová 
Evidenční č.: 045
Rozměry: 121 x 82 x 38 cm

Popis památníku:
Kámen ve tvaru obdélníkové desky s šikmo okosenými horními rohy.
Na přední straně kamene je zahloubena srovnaná plocha ve tvaru šestiúhelníku, souměrného podle svislé osy.
V této ploše je vyryt následující německý nápis:

„FÜRST JOHANNES 
EICHEN.
xxxx jähr. Reg. Jubil. 
12. Nov. MDCCCXCVIII.
L. Jähr. Reg. Jubil. MCMVIII.“
Památník se nachází v lese severozápadně od Křenova.

20.3.2011 - Fotografie zaslal pan Petr Vomáčka.