Tvůrce webu je i pro tebe! Postav třeba web. Bez grafika. Bez kodéra. Hned.
wz
        


Boršov

Poloha obce: východně od Svitav.  
Okres: Svitavy
Panství: Moravská Třebová
Evidenční č.: 028
Rozměry: 116 x 82 x 52 cm

Popis památníku:
Kámen ve tvaru obdélníkové desky s šikmo okosenými horními rohy. Na přední straně kamene je zahloubena srovnaná plocha ve tvaru šestiúhelníku, souměrného podle svislé osy. V této ploše je vyryt německý nápis, zvýrazněný černou barvou. Velká počáteční písmena úvodních slov jsou zvýrazněna červeně.
Nápis zní takto:

Fürst Johannes 
Eichen
xxxx jähr. Reg. Jubil. 
12. Nov. MDCCCXCVIII.
L jähr. Reg. Jubil. MCMVIII.“
Památník se nachází západně od Boršova.
Za upozornění na tento památník děkujeme paní Ing. Gabriele Pavloňové.

2010 - Autorem fotografií je pan Ing. Jan Řezáč.
   

12.3.2011 - Fotografie zaslal pan Petr Vomáčka.