Tvůrce webu je i pro tebe! Postav třeba web. Bez grafika. Bez kodéra. Hned.
wz
        


Nepomuky

Poloha obce: severně od Lanškrouna.  
Okres: Ústí nad Orlicí
Panství: Lanškroun
Lesní úřad: Lanškroun
Původní revír: Albrechtice
Evidenční č.: 101
Rozměry: neuvedeno

Popis památníku:
Torzo původní pamětní desky bylo odkryto v lesích jižně od hájovny Halda.
Deska je v důsledku dlouhodobého uložení v mokré zemině silně poškozená. Přesto je možno přečíst původní podobu nápisu:

„Principis Joannis
de Liechtenstein
Quercetum
XXXX anno Regim. Jubil.
XII. Novemb. MDCCCXCVIII.
-------
L. Jähr. Reg. Jubil.
MCMVIII“
V současné době hledáme možnosti, jak zbytky původního kamene zachránit a uložit je do sbírek některého muzea.

V létě 2014 byla zhotovena nová kamenná deska, která nese stejný nápis, jaký byl na desce původní. Tvarově se však nová deska liší. Tento nový pomník se nachází v údolí Moravské Sázavy při modré turistické značce asi 700 m severně od rozcestí Pod Drtičem.

27.7.2014 - Původní kámen. Autorka fotografií: paní Marie Vamberská.
     

24.8.2014 - Nový kámen. Fotografie zaslal pan Petr Vomáčka.