Tvůrce webu je i pro tebe! Postav třeba web. Bez grafika. Bez kodéra. Hned.
wz
        


Široká Niva

Poloha obce: severně od Bruntálu.  
Okres: Bruntál
Panství: Krnov
Lesní úřad: Krnov
Původní revír: Široká Niva
Evidenční č.: 100a, 100b
Rozměry: 80,5 x 60,5 x 9 cm, 51 x 60 x 8 cm.

Popis památníku:
Na místě původního památníku západně od Pochně je pouze několik neopracovaných kamenů.
Původní kamenné desky z let 1898 a 1908 jsou uloženy v soukromých rukou.
Na větší desce je německý nápis tohoto znění:

„FÜRST JOHANNES 
EICHEN
XXXX JÄHR. REG. JUBIL.
XII. NOV. MDCCCXCVIII.“
Na menším kameni z roku 1908 je doplňující nápis:
„L jähr. Reg. Jubil.
MCMVIII.“

7.7.2014 - Fotografie zaslal pan Jindřich Hlaváč.
   

23.7.2013 - Fotografie zaslal pan Jindřich Hlaváč.