wz
        


Cvilín

Poloha místa: jižně od Krnova.  
Okres: Bruntál
Panství: Krnov
Lesní úřad: Krnov
Původní revír: Cvilín
Evidenční č.: 094
Rozměry: neuvedeno

Popis památníku:
Z původního památníku dochováno pouze torzo hlinito-kamenitého pahorku. Pamětní deska se nedochovala.
Místo se nachází přibližně 2 km jižně od Krnova.

9.3.2012 - Foto: Helmut Bike Team Krnov.