Tvůrce webu je i pro tebe! Postav třeba web. Bez grafika. Bez kodéra. Hned.
wz
        


Cvilín

Poloha místa: jižně od Krnova.  
Okres: Bruntál
Panství: Krnov
Lesní úřad: Krnov
Původní revír: Cvilín
Evidenční č.: 094
Rozměry: neuvedeno

Popis památníku:
Na původním stanovišti asi 2 km jižně od Krnova se dochovalo pouze torzo hlinito-kamenitého pahorku.
Pamětní deska je druhotně umístěna u Dolního hájnického rybníka. Na desce je německý nápis tohoto znění:

„FÜRST JOHANNES 
EICHEN
XXXX JÄHR. REG. JUBIL.
XII. NOV. MDCCCXCVIII.“

25.3.2017 - Foto: Václav Müller.
         

9.3.2012 - Foto: Helmut Bike Team Krnov.