Tvůrce webu je i pro tebe! Postav třeba web. Bez grafika. Bez kodéra. Hned.
wz
        


Býkov

Poloha obce: jižně od Krnova.  
Okres: Bruntál
Panství: Krnov
Lesní úřad: Krnov
Původní revír: Býkov
Evidenční č.: 093
Rozměry: neuvedeno

Popis památníku:
Z původního památníku se dochovaly pouze rozvaliny hlinito-kamenitého pahorku bez pamětní desky.
Místo se nachází v lese jižně od Býkova.

16.3.2012 - Foto: Helmut Bike Team Krnov.