Tvůrce webu je i pro tebe! Postav třeba web. Bez grafika. Bez kodéra. Hned.
wz
        


Radlice

Poloha obce: jihovýchodně od Kostelce nad Černými lesy.
Okres: Kolín
Panství: Kostelec nad Černými lesy
Lesní úřad: Kostelec nad Černými lesy
Původní revír: Radlice
Evidenční č.: 030
Rozměry: 126 x 119 x 24 cm.

Popis památníku:
Kámen obdélníkového tvaru s okosenými horními rohy. V obdélníkové mírně zahloubené ploše je vyryt latinský nápis:

„Principis Joannis 
de Liechtenstein 
Quercetum
xxxx anno Regim. Jubil. 
XII. Novemb. MDCCCXCVIII
L anno Reg. Jubil. MCMVIII“
Kámen je opřen o hliněný val. Památník se nachází vpravo od zelené turistické značky od hájovny Kachní louže ke Krymlovu, u lesní cesty odbočující doprava.

01.2011 Fotografie zaslal pan Jan Vedral.