Tvůrce webu je i pro tebe! Postav třeba web. Bez grafika. Bez kodéra. Hned.
wz
        


Krupá

Poloha obce: severně od Kostelce nad Černými lesy.
Okres: Kolín
Panství: Kostelec nad Černými lesy
Lesní úřad: Kostelec nad Černými lesy
Původní revír: Kostelec-Obora
Evidenční č.: 041
Rozměry: výška 151 cm, šířka 135 cm, tloušťka 26 cm.

Kámen s nápisem „V upomínku na převzatý lesní majetek od Lichtensteina do majetku obce Krupé 30. 4. 1936“ je pravděpodobně přetesaným a přeneseným lichtenštejnským jubilejním kamenem. Toto tvrzení sice bohužel není prokázáno ani doloženo svědectvím pamětníků, v oboře několik set metrů od tohoto kamene však bylo podle historické mapy stanoviště původního lichtenštejnského památníku. Rozměrově i použitým materiálem je kámen blízký lichtenštejnskému památníku v Louňovicích.
Kámen se nachází v lese severozápadně od Krupé, u rozcestí lesních cest.

13.3.2011 MJ