Tvůrce webu je i pro tebe! Postav třeba web. Bez grafika. Bez kodéra. Hned.
wz
        


Černé Voděrady

Poloha obce: jihozápadně od Kostelce nad Černými lesy.
Okres: Praha-východ; do 31.12.2006 okres Kolín
Panství: Kostelec nad Černými lesy
Lesní úřad: Kostelec nad Černými lesy
Původní revír: Černé Voděrady
Evidenční č.: 051
Rozměry: 156 x 150 x 30 cm.

Původní lichtenštejnský památník v revíru Černé Voděrady stával u sv. Josefa při silnici z Jevan do Struhařova.
Později byl přemístěn a nápis na něm přetesán.
Tento kámen dnes tvoří pamětní desku J. Sigmonda s tímto nepůvodním nápisem:
„Památce
profesora pěstování lesů
Ing. Dr. Josefa Sigmonda
18.4.1868 - 6.1.1956
              20.9.1962“
Kámen se nachází asi 1,5 km severně od Černých Voděrad.

26.3.2011 Foto Martin Jirák.