Tvůrce webu je i pro tebe! Postav třeba web. Bez grafika. Bez kodéra. Hned.
wz
        


Stříbrnice

Poloha obce: severně od Hanušovic.
Okres: Šumperk
Panství: Kolštejn
Evidenční č.: nepřiděleno
Rozměry: neuvedeno


V knize F. Kraetzla Das Fürstentum Liechtenstein und der gesamte Fürst von und zu Liechtensteinische Güterbesitz (Topos Verlag, 1984, přetisk podle originálu z r. 1914) je na str. 219 zmínka o místě s názvem „Fürst Johannes-Eichen“ - tedy duby knížete Johanna. Toto místo se mělo nacházet ve výšce 778 m n.m. Nepochybně se jedná o místo, kde byly vysazeny jubilejní duby. Existence kamenného památníku v této lokalitě nebyla dosud potvrzena. Z kontextu předpokládáme, že se toto místo nachází nad obcí Stříbrnice.