wz
        


Nové Losiny - Císařský kámen

Poloha obce: severovýchodně od Hanušovic.
Okres: Šumperk
Panství: Kolštejn
Lesní úřad: Hanušovice
Původní revír: Nové Losiny
Evidenční č.: XXX
Rozměry: neuvedeno

Popis památníku:
Nepravidelná kamenná deska se zahloubenou obdélníkovou plochou. Původní nápis byl odstraněn.
Podle stanoviště se s největší pravděpodobností jedná o císařský jubilejní kámen.

2016 - Foto: Marta Poštulková
     

2016 - Foto: Zdeňka Jordanová