wz
        


Bílčice

Poloha obce: jihovýchodně od Bruntálu.
Okres: Bruntál
Panství: Karlovec
Lesní úřad: Karlovec
Původní revír: Bílčice
Evidenční č.: 073
Rozměry: neuvedeno

Popis památníku:
Deska obdélníkového tvaru, zasazená do „mohyly“ vyzděné z neopracovaných kamenů. Na kameni je německý nápis tohoto znění:

„FÜRST JOHANN EICHEN
gepflanzt im Frühjahre 1898
zum 
40 JÄHRIGEN REGIERUNGS:
JUBILÄUM“
Následuje doplňující nápis z roku 1908:
„L jähr. Reg. Jubil.
MCMVIII“

15.6.2011 - Fotografie zaslal pan Petr Vomáčka.
         
     

15.11.2012 - Fotografie zaslal pan Jan Matouš, http://smirci-krize.cz.