Tvůrce webu je i pro tebe! Postav třeba web. Bez grafika. Bez kodéra. Hned.
wz
        


Dietersdorf

Poloha obce: v Dolním Rakousku, severozápadně od Vídně, u obce Sieghartskirchen.
Okres: Tulln an der Donau
Panství: Judenau
Lesní úřad: Judenau
Původní revír: Dietersdorf
Evidenční č.: 091a
Rozměry: neuvedeno

Popis památníku:
Zvětralý kámen s pozůstatky následujícího německého nápisu (v hranatých závorkách je předpokládaný text v části zakryté břečťanem):

„Fürst Joh[annes]
Eich[en]
xxxx Jä[hr. Reg. Jubil.]
[XII. Nov. MDCCCXCVIII]“
Kámen se nachází nedaleko Červeného kříže, v lese u rozcestí cest do Röhrenbachu, Abstettenu a Sieghartskirchenu.

Zmínky v literatuře a pramenech:

Topographie von Sieghartskirchen von Gustav Loidold 1913, strana 37: „Arnberg: V naposledy jmenovaném stojí takzvaný Červený kříž, uprostřed lesa jako rozcestí cest do Röhrenbachu, Abstettenu a Sieghartskirchenu. Kromě toho tam nalezneme památník lichtenštejnského panství.“

Heimatbuch Abstetten 1987, strana 183: „1898: 40 let Liechtensteina, u Červeného kříže 40 dubů a pamětní kámen“

Sieghartskirchen Ein Heimatbuch (2001), strana 123: „Revír Dietersdorf tvořil část panství Judenau a nacházel se v nepřetržitém vlastnictví rodu Lichtenštejnů. V roce 1898 bylo k oslavě 40-letého výročí vlády Jana II. z Lichtenštejna zasazeno v těsné blízkosti „Červeného kříže“ 40 dubů. Na tuto událost upomíná pamětní kámen.“

2006 - Fotografie zaslal pan Andreas Bohnec.
         
         

Externí odkazy:
http://www.sieghartskirchen.com/FZK/D7/01.jpg - Popis a foto kamene.
http://www.sieghartskirchen.com/FZK/D7/03.pdf - Nápis na kameni, popis významu kamene.
http://www.sieghartskirchen.com/FZK/D7/2.pdf - Popis polohy Červeného kříže.