Tvůrce webu je i pro tebe! Postav třeba web. Bez grafika. Bez kodéra. Hned.
wz
        


Jívová

Poloha obce: východně od Šternberku.
Okres: Olomouc
Panství: Hradisko
Lesní úřad: Olomouc
Původní revír: Jívová
Evidenční č.: 075
Rozměry: neuvedeno

Popis památníku:
Ležící kamenná deska, na jejíž lícové straně byl původně vytesán tento německý nápis:

„FÜRST JOHANNES
EICHEN
xxxx jähr. Reg. Jub.
XII Nov. MDCCCXCVIII“.
Nápis byl později zničen vyhloubením obdélníkové plochy, určené snad pro vsazení tabulky s jiným nápisem. Z původního nápisu se dochovala pouze tato písmena:
„FÜ   S“.
Památník se nachází na kraji lesa západně od Jívové.

2.12.2019 - Fotografie zaslal pan Václav Müller.
     

30.10.2016 - Fotografie zaslal pan Václav Müller.
       

7.7.2011 - Fotografie zaslal pan Petr Vomáčka.