Tvůrce webu je i pro tebe! Postav třeba web. Bez grafika. Bez kodéra. Hned.
wz
        


Mouřínov (U Zlatého jelena)

Poloha místa: severně od Ždánic, na hranici okresů Vyškov a Hodonín.
Okres: Vyškov
Panství: Ždánice
Lesní úřad: Bučovice
Původní revír: Mouřínov
Evidenční č.: 015a
Rozměry: neuvedeno

Popis památníku:
Kamenná deska z roku 1898 s latinským nápisem zvýrazněným červenou barvou:

„Princ Joan 
Quercetum 
ad 40. ann. Regim. 
Jubil. 
12. Nov. 1898“.
Památník je dnes zasazen do betonového soklu v blízkosti někdejší hájovny U Zlatého jelena, na hranici k.ú. Heršpic a Žarošic. Toto stanoviště však není původní.
Kámen se původně nacházel u Červeného kříže při silnici Bučovice-Ždánice. Přibližně v 50. letech 20. stol. byl převezen ke Zlatému jelenu, kde měl být použit do základů pomníku J. Jírovského. Po jeho očištění byl objeven nápis na kameni, a kámen nakonec do základů pomníku použit nebyl.
Za informace o původním stanovišti tohoto kamene děkujeme panu Josefu Chvílovi ze Ždánic.

5.2009 MJ
 

6.2009 SO