Tvůrce webu je i pro tebe! Postav třeba web. Bez grafika. Bez kodéra. Hned.
wz
        


Velké Hostěrádky

Poloha obce: jihovýchodně od Brna, jižně od Slavkova.
Okres: Břeclav
Panství: Ždánice
Evidenční č.: 014a, 014b
Rozměry: neuvedeno

Popis památníku:
Památník tvoří dvě kamenné desky, zasazené do kupky složené z neopracovaných kamenů.
Vpravo je umístěna obdélníková deska z roku 1898, na které je vyryt latinský nápis: „Princ Joan Quercetum ad 40. ann. Regim. Jubil. 12. Nov. 1898“. Nápis je zvýrazněn červenou barvou. Bohužel při opravě došlo k chybě, místo „Joan“ je zvýrazněno „Jean“.
Vlevo je zasazena menší doplňková tabulka, na jejíž zarovnané ploše ve tvaru erbu nalezneme vyrytý nápis „L jähr. Reg. Jubil. MCMVIII“, rovněž červeně zvýrazněný.
Památník se nachází na hranici okresů Břeclav a Vyškov, u cesty Těšanka, nedaleko vrcholu Písečná.

25.9.2010 JM