Tvůrce webu je i pro tebe! Postav třeba web. Bez grafika. Bez kodéra. Hned.
wz
        


Nevojice

Poloha obce: východně od Brna, 3 km od Bučovic.
Okres: Vyškov
Panství: Bučovice
Lesní úřad: Bučovice
Původní revír: Nevojice
Evidenční č.: 013b
Rozměry: neuvedeno

Popis památníku:
Památník z roku 1908, na jehož zarovnané obdélníkové ploše je vyryt nápis „L jahr. Reg. Jubil. MCMVIII“. Nachází se na pozemkové parcele č. 970 (vlastník ČR, Lesy ČR, s.p., LV 315), několik kroků západně od bohuslavické cesty a naproti nevýrazné vrcholové kóty, uprostřed lesního průseku.
V roce 1898 zřídili na tomto místě zaměstnanci nevojického revíru na počest výročí vlastníka panství mohylu z pískovcových kamenů s pamětní deskou, připomínající 40. výročí jeho panování. V roce 1908 k mohyle přistavili kvádr z bílého vápence s nápisem k padesátiletému panování knížete Jana II. z Lichtenštejna. Po roce 1945 byla mohyla zničena, ale jubilejní kámen z r. 1908 se zachoval. Na náklad pana Ing. Jana Klementa z Bučovic byla v roce 2001 mohyla obnovena a jubilejní kámen s nápisem byl do ní zabudován.

9.2009 SO
       

Externí odkazy:
http://www.somezihori.cz/cze/nevojice/zajimavosti-642 - Svazek obcí Mezihoří - Nevojice - památky.