Tvůrce webu je i pro tebe! Postav třeba web. Bez grafika. Bez kodéra. Hned.
wz
        


Haluzice

Poloha místa: východně od Bučovic.
Okres: Vyškov
Panství: Bučovice
Lesní úřad: Bučovice
Původní revír: Haluzice
Evidenční č.: 049b
Rozměry: výška 64 cm, šířka 58 cm, tloušťka cca 20 cm.

Popis památníku:
Dochovala se pouze menší deska z roku 1908.
Deska nese následující nápis:

„L jähr. Reg. Jubil. 
MCMVIII“.
Památník se nachází na kraji lesa asi 2km jižně od Snovídek.
V roce 2014 byl památník opraven na náklady podniku Lesy ČR.

20.3.2011 MJ
         

27.9.2015 MJ