Tvůrce webu je i pro tebe! Postav třeba web. Bez grafika. Bez kodéra. Hned.
wz
        


Dambořice

Poloha obce: jihovýchodně od Brna, jižně od Slavkova u Brna.
Okres: Hodonín
Panství: Ždánice
Lesní úřad: Bučovice
Původní revír: Dambořice
Evidenční č.: 011a, 011b
Rozměry: neuvedeno

Popis památníku:
Pomníček z r. 1898 s latinským nápisem „Princ Joan Quercetum ad 40. ann. Regim. Jubil. 12. Nov. 1898“.
Po pravé straně je doplněn druhý kámen z r. 1908, na jehož vyrovnané ploše ve tvaru erbu je vyryt nápis „L jähr. Reg. Jubil. MCMVIII“.
Oba kameny jsou nově umístěny v betonovém základu na okraji lesní mýtiny v místě, kterému se říká „U Princa“. V betonovém soklu je zachyceno datum opravy 1.9.1998.
Památník se nachází asi 1 km severně od Dambořic, přibližně 300 m severozápadně od kóty Šumberk (323 m n.m.) asi 50 m od zpevněné cesty.

8.2008 MJ
         

10.2009 SO