Tvůrce webu je i pro tebe! Postav třeba web. Bez grafika. Bez kodéra. Hned.
wz
        


Bučovice

Poloha obce: východně od Brna
Okres: Vyškov
Panství: Bučovice
Evidenční č.: nepřiděleno
Rozměry: výška 180 cm; rozměry desky s nápisem 93 x 42 cm; tloušťka památníku v místě nápisu 36 cm.

Popis památníku:
Památník je výjimečný tím, že nebyl zhotoven lesním personálem a nepřísluší k žádnému z lichtenštejnských revírů. Byl poděkováním města Bučovic Janu z Lichtenštejna za založení sadů na kopci Kalvárie. S ostatními jubilejními pomníčky ho spojuje pouze rok vzniku - 1898.
Na památníku je vyryt nápis:

„Vděčný lid 
města 
Bučovic 
svému dobrodinci 
Jeho Jasnosti 
knížeti 
JANU 
z 
LIECHTENSTEINŮ 
zakladateli těchto sadů 
1898.“
O památníku se zmiňuje Č. Kramoliš v Bučovském okrese. Uvádí, že kolem pomníčku bylo vysázeno 58 stromů, neboť roku 1898 měl kníže 58 let.
V minulosti byl památník několik desítek let povalen a ležel obrácený nápisem k zemi až do roku 1988, kdy byl znovu vztyčen. Pomník tehdy postavil pan Dušan Gregor z Bučovic společně s vojáky.
Podle pamětníků byl původně památník otočen nápisem na jinou stranu než dnes. Kolem pomníku prý původně byl kruh z živého plotu.

25.9.2010 SO
     

Externí odkazy:
http://foto.mapy.cz/46546-Pomnicek-na-kopci-Kalvarie - Foto.