Tvůrce webu je i pro tebe! Postav třeba web. Bez grafika. Bez kodéra. Hned.
wz
        


Bohuslavice

Poloha místa: severně od Kyjova.
Okres: Hodonín
Panství: Bučovice
Lesní úřad: Bučovice
Původní revír: Bohuslavice
Evidenční č.: 010a, 010b
Rozměry: neuvedeno

Popis památníku:
Torzo památníku poblíž cesty od hájovny Haluzice (přístup od železniční zastávky Jestřabice po modré turistické značce směr Lovčice). Památník se nachází v těsné blízkosti katastrální hranice Bohuslavic s Mouchnicemi. Patřil k revíru Bohuslavice.
Na větším kameni je v přibližně obdélníkové hladce upravené ploše vyryt špatně čitelný německý nápis „FÜRST JOHANNES EICHEN ... 40 JÄHR. REG. JUBIL.“
Nad větším kamenem je umístěna doplňková tabulka s nápisem „L jähr. Reg. Jubil. MCMVIII“.

21.11.2015 MJ
   

23.5.2009 SO