Tvůrce webu je i pro tebe! Postav třeba web. Bez grafika. Bez kodéra. Hned.
wz
           


Hospodářský plán revíru Voděrady

V roce 1898 při příležitosti 40-letého výročí vlády Jeho Jasnosti vládnoucího knížete Jana II. z Lichtenštejna bylo v hospodářském dílci 68 u silnice z Habru do Jevan vysazeno 58 kusů dubových stromků – podle věku Jeho Jasnosti – a sice:

18 kusů Quercus rubra (dub červený)
20 -"- Quercus sessiliflora (dub zimní)
20 -"- Quercus pedunculata (dub letní)

Pamětní kámen, postavený v této skupině dubů, ukazuje následující nápis:

Na památku 50-letého výročí vlády Jeho Veličenstva našeho nejmilostivějšího císaře Františka Josefa I. bylo v hospodářském dílci 67 rovněž u silnice z Habru do Jevan vysazeno 5 kusů stromků javoru, se zřetelem na Jeho 5 desetiletí trvající skvělou vládu.

Pamětní kámen umístěný u silnice udává věnování: