Tvůrce webu je i pro tebe! Postav třeba web. Bez grafika. Bez kodéra. Hned.
wz
           


Hospodářský plán revíru Velká Morava

V dějinách revíru by ještě stála za zmínku výsadba „skupiny dubů knížete Jana“, provedená k trvalé vzpomínce na 40-leté výročí vlády Jeho Jasnosti knížete a pána. Tato skupina byla založena v dnešním hospodářském dílci 28 na jaře 1898 v absolutní nadmořské výšce 805 m a tento hospodářský dílec lesa byl po této skupině dubů pojmenován. Skupina obsahuje 20 dubů letních (Quercus pedunculata) a 20 dubů zimních (Quercus sessiliflora), t.j. celkem 40 kusů (s ohledem na 40-leté trvání vlády), a 18 dubů červených (Quercus rubra), celkem tedy 58 kusů (kde poslední číslo (18) znamená věk Jeho Jasnosti při nástupu vlády, zatímco celkový počet (58) udává tehdejší věk Jeho Jasnosti).

V této skupině dubů se nachází, opřena o umělou hromadu kamenů, kamenná deska s následujícím nápisem:

Výběrem těchto tří druhů dubů určených k výsadbě by současně měl být vyřešen vědecký problém, totiž provést srovnatelná pozorování ohledně prospívání těchto druhů dubů v nejrůznějších místech a nadmořských výškách, a tím shromáždit důležité lesnické zkušenosti pro pěstování dubů. – Skupina dubů je ohrazena latěmi; levá strana oplocení je osázena douglaskami, pravá borovicemi vejmutovkami.

Avšak také druhý den, důležitý pro každého dobrého patriota, byl v revíru zvěčněn. – Na památku 50-letého výročí vlády Jeho císařského a královského Veličenstva Františka Josefa I. byla v hospodářském dílci 8 bezprostředně před chatou Vilemínkou zasazena skupina císařských javorů, a sice:

5 horských javorů (Acer pseudoplatanus), a v této skupině byl pro trvalou vzpomínku zasazen kámen s následujícím tesaným nápisem:

Stejný význam mají také „javory císařovny Alžběty“ zasazené ve stejném roce v hospodářském dílci 42, přímo pod novou silnicí údolím Moravy, k trvalé vzpomínce na císařovnu, jež zemřela bezbožnou rukou vraha. Také v této skupině se nachází památník s následujícím věnováním:

Kromě pietních pohnutek přinese pozorování těchto skupin, založených ve stejném početním rozsahu ve všech revírech v knížecí režii (javory císařovny Alžběty však pouze v revírech pod lesním úřadem Hanušovice), vědecky zajímavé výsledky.