wz
     


Hraniční kameny na lichtenštejnských panstvíchPanství PlumlovKámen vlevo: FL = Fürst Liechtenstein, význam písmen ST není jasný.
2. kámen: IWFVL = Iosef Wenzel Fürst Von Liechtenstein, rok 1731.
3. a 4. kámen: FVL = Fürst Von Liechtenstein, rok 1762.

       
Foto: Jan NejezchlebI.I.A.F.V.L.= Iosef Johann Adam Fürst Von Liechtenstein, letopočet 1729.

 
Foto: Rostislav ZukalNovější kameny s iniciálami FL = Fürst Liechtenstein.

     
Foto: Jan NejezchlebPravděpodobný význam iniciál FFVL = Franz (Josef) Fürst von Liechtenstein (kníže František Josef z Lichtenštejna).

   
Foto 1: Petr Vomáčka. Foto 2: Jan Nejezchleb