wz
     


Hraniční kameny na lichtenštejnských panstvíchPanství Bučovice a ŽdániceHraniční kameny se zkratkou JWVL - iniciály Josefa Václava z Lichtenštejna (JWVL = Josef Wenzel Von Liechtenstein).

   
Autor fotografií: Matouš JirákHraniční kameny se zkratkou JAFVL - iniciály Josefa Jana Adama z Lichtenštejna (JAFVL = Josef Adam Fürst von Liechtenstein).

         
Autor fotografií: Jan NejezchlebVlevo hraniční kámen s iniciálami FMVL = Fürst Maxmilian von Liechtenstein (kníže Maxmilián z Lichtenštejna).
Kámen vpravo je novější a nese písmena FL.

   
Autor fotografií: Jan NejezchlebNa 1. a 2. snímku zleva je hraniční kámen s nápisem JAFVL HB 1725.
Také další tři hraničníky nesou nápis JAFVL a korunku a liší se pouze letopočty (1725, 1725, 1729).
Zkratka JAFVL představuje iniciály majitele panství - Josefa Jana Adama z Lichtenštejna (JAFVL = Josef Adam Fürst von Liechtenstein).
Poslední kámen je novější a nese písmena FL.

           
Autor fotografií: Matouš Jirák