Tvůrce webu je i pro tebe! Postav třeba web. Bez grafika. Bez kodéra. Hned.
wz
           


Měření jubilejních kamenů


Součástí dokumentace lichtenštejnských jubilejních kamenů by mělo být také měření jejich rozměrů. Důvodem je větší přesnost popisu. Znalost rozměrů však také umožňuje porovnávat různé kameny v rámci téhož panství, u kterých lze předpokládat, že jsou dílem týchž kameníků. Rozměry kamenů se udávají v centimetrech.

Důležité je zvolit jednotný způsob měření. Některé jubilejní kameny jsou zasazeny do kupky drobných kamenů nebo valu z hlíny. Kupka kamenů ani hliněný val se neměří. Předmětem měření je pouze kamenná deska.

Měří se rozměry nejmenšího kvádru, do něhož se vejde svisle umístěný památník (resp. jeho nadzemní část). Na obrázcích je naznačen způsob měření výšky a šířky. Tloušťka se měří obdobným způsobem. Je-li kámen umístěn v terénu, měří se výška nadzemní části. Pokud je kámen zcela vyvrácen nebo umístěn v interiéru (např. v muzeu), měří se celá jeho výška - tj. včetně části, která byla původně pod zemí.

   

Na jižní Moravě byly často umístěny na jednom místě dva pamětní kameny - první (větší) z roku 1898 a druhý (menší) z roku 1908. V těchto případech je třeba uvést rozměry pro oba kameny.

 

Příklad uvedení rozměrů (v pořadí výška, šířka, tloušťka): Velký kámen 71 x 48 x 14 cm, malý kámen 43 x 60 x 29 cm.