wz
        


Články


Jan II. z Lichtenštejna a vznik jubilejních památníků
O vzniku lichtenštejnských památníků v okolí Adamova (citace z knihy J. Truhláře)  
Jan II. z Lichtenštejna (podle Jakuba Vrbase)
Výpočet chronogramu
Způsob měření památníků
40. výročí vlády knížete Jana II. a zřízení jubilejní kašny v Lednici
Portréty Jana II. z Lichtenštejna


Citace pramenů


Hospodářský plán revíru Velká Morava  
Hospodářský plán revíru Voděrady


Odkazy na externí články:


Quercus robur - dub letní (dub křemelák)
QUERCUS ROBUR L. – dub letní (křemelák)
Quercus rubra - dub červený
QUERCUS RUBRA L. – dub červený
Dub zimní (Wikipedie)
QUERCUS PETRAEA (Matt.) Liebl. – dub zimní  


Studie:


JIRÁK, Matouš: Jubilejní památníky knížete Jana II. z Lichtenštejna. Vyškovský sborník: sborník Moravského zemského archivu v Brně, Státního okresního archivu Vyškov, 2011, Sv. 8, s. 95-211.
JIRÁK, Matouš: Duby knížete Jana a císařské javory na bývalém panství Bučovice-Ždánice. Vyškovský sborník : sborník Moravského zemského archivu v Brně, Státního okresního archivu Vyškov, 2014, Sv. 10, s. 219-299.
JIRÁK, Matouš: Jubilejní památníky knížete Jana II. z Lichtenštejna v revírech Lesního úřadu Nové dvory. Studie a zprávy: historický sborník pražského okolí. Roč. 3, 2013, s. 77-85.
JIRÁK, Matouš - HLAVÁČ, Jindřich: Památníky knížete Jana II. z Lichtenštejna na Rumbursku. Mandava: vlastivědné čtení z Varnsdorfu, Šluknovského výběžku. 2013, s. 52-66.
JIRÁK, Matouš: Památníky knížete Jana II. z Lichtenštejna na Rumbursku ve světle účetních dokumentů. Mandava: vlastivědné čtení z Varnsdorfu, Šluknovského výběžku. 2014, s. 42-54.
JIRÁK, Matouš: Císařské javory v revírech Lesního úřadu Rumburk. Mandava: vlastivědné čtení z Varnsdorfu, Šluknovského výběžku. 2015, s. 52-66.
JIRÁK, Matouš: Jubilejní památníky knížete Jana II. z Lichtenštejna a císařská výsadba na Černokostelecku. Studie a zprávy: historický sborník pražského okolí. Roč. 6, 2016, s. 43-62.
JIRÁK, Matouš - VOMÁČKA, Petr: Lichtenštejnské hraniční kameny na Lanškrounsku a Moravskotřebovsku. Východočeský sborník historický sv. 32/2017, s. 197–225.
JIRÁK, Matouš: Život a dílo Julia Wiehla: příspěvek ke dvojímu jubileu významného českého lesníka a zakladatele Lovecko-lesnického muzea na zámku v Úsově. Severní Morava: vlastivědný sborník, roč. 61, sv. 103 (2017), s. 11-21.
JIRÁK, Matouš - VOMÁČKA, Petr: Lichtenštejnské jubilejní památníky a císařské javory na Lanškrounsku. Lanškrounsko, vlastivědný sborník městského muzea Lanškroun 16/2018, s. 4–15.
JIRÁK, Matouš: Lichtenštejnské hraniční kameny v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Část I. - Panství Bučovice a Ždánice. Vyškovský sborník : sborník Moravského zemského archivu v Brně, Státního okresního archivu Vyškov, 2016, sv. 12, s. 91-127.
JIRÁK, Matouš: Lichtenštejnské hraniční kameny v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Část II. - Panství Moravský Krumlov. Vyškovský sborník : sborník Moravského zemského archivu v Brně, Státního okresního archivu Vyškov, 2017, sv. 13, s. 85-111.
JIRÁK, Matouš: Lichtenštejnské hraniční kameny v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Část III. - Panství Pozořice. Vyškovský sborník : sborník Moravského zemského archivu v Brně, Státního okresního archivu Vyškov, 2018, sv. 14, s. 33-83.
JIRÁK, Matouš: Lichtenštejnské hraniční kameny v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Část IV. - Panství Uherský Ostroh. Vyškovský sborník : sborník Moravského zemského archivu v Brně, Státního okresního archivu Vyškov, 2019, sv. 15 (v tisku).
OŠANEC, Jiří: Lichtenštejnské památníky v okolí Moravské Třebové. In: Moravskotřebovské listy. Nezávislý čtrnáctideník, roč. 3, č. 2, 15. 1. 1992, s. 3.
OŠANEC, Jiří: Byla, či nebyla Sissi v Jeseníkách? In: Hanácký kalendář 2017. Společnost přátel vesnice a malého města, Olomouc 2016, s. 26-48.
VOMÁČKA, Petr: Lichtenštejnské jubilejní kameny na Moravskotřebovsku. In: Moravskotřebovské vlastivědné listy č. 24/2015-2016. Kulturní služby města Moravská Třebová - Městské muzeum, Moravská Třebová 2016, s. 57-60.