wz
        


ČLÁNKY


JIRÁK, Matouš: Jubilejní památníky knížete Jana II. z Lichtenštejna. In: Vyškovský sborník: sborník Moravského zemského archivu v Brně, Státního okresního archivu Vyškov, 2011, Sv. 8, s. 95-211.
JIRÁK, Matouš: Duby knížete Jana a císařské javory na bývalém panství Bučovice-Ždánice. In: Vyškovský sborník : sborník Moravského zemského archivu v Brně, Státního okresního archivu Vyškov, 2014, Sv. 10, s. 219-299.
JIRÁK, Matouš: Jubilejní památníky knížete Jana II. z Lichtenštejna v revírech Lesního úřadu Nové dvory. In: Studie a zprávy: historický sborník pražského okolí. Roč. 3, 2013, s. 77-85.
JIRÁK, Matouš - HLAVÁČ, Jindřich: Památníky knížete Jana II. z Lichtenštejna na Rumbursku. In: Mandava: vlastivědné čtení z Varnsdorfu, Šluknovského výběžku. 2013, s. 52-66.
JIRÁK, Matouš: Památníky knížete Jana II. z Lichtenštejna na Rumbursku ve světle účetních dokumentů. In: Mandava: vlastivědné čtení z Varnsdorfu, Šluknovského výběžku. 2014, s. 42-54.
JIRÁK, Matouš: Císařské javory v revírech Lesního úřadu Rumburk. In: Mandava: vlastivědné čtení z Varnsdorfu, Šluknovského výběžku. 2015, s. 52-66.
OŠANEC, Jiří: Lichtenštejnské památníky v okolí Moravské Třebové. In: Moravskotřebovské listy. Nezávislý čtrnáctideník, roč. 3, č. 2, 15. 1. 1992, s. 3.
OŠANEC, Jiří: Byla, či nebyla Sissi v Jeseníkách? In: Hanácký kalendář 2017. Společnost přátel vesnice a malého města, Olomouc 2016, s. 26-48.
VOMÁČKA, Petr: Lichtenštejnské jubilejní kameny na Moravskotřebovsku. In: Moravskotřebovské vlastivědné listy č. 24/2015-2016. Kulturní služby města Moravská Třebová - Městské muzeum, Moravská Třebová 2016, s. 57-60.


Jan II. z Lichtenštejna a vznik jubilejních památníků
O vzniku lichtenštejnských památníků v okolí Adamova (citace z knihy J. Truhláře)  
Jan II. z Lichtenštejna (podle Jakuba Vrbase)
Výpočet chronogramu
Způsob měření památníků
40. výročí vlády knížete Jana II. a zřízení jubilejní kašny v Lednici
Portréty Jana II. z Lichtenštejna


CITACE PRAMENŮ


Hospodářský plán revíru Velká Morava  
Hospodářský plán revíru Voděrady


Odkazy na externí články:


Quercus robur - dub letní (dub křemelák)
QUERCUS ROBUR L. – dub letní (křemelák)
Quercus rubra - dub červený
QUERCUS RUBRA L. – dub červený
Dub zimní (Wikipedie)
QUERCUS PETRAEA (Matt.) Liebl. – dub zimní