Tvůrce webu je i pro tebe! Postav třeba web. Bez grafika. Bez kodéra. Hned.
wz
           


Chronogram


Chronogram je vyznačení letopočtu v nápise na umělecké památce tak, že písmena, shodující se s římskými číslicemi (M, D, C, L, X, V, I) jsou větší, případně zlacená nebo červená. Součet zvýrazněných písmen v nápise udává rok, z něhož památka pochází.

Příklad výpočtu chronogramu

Nápis na následující fotografii ukrývá chronogram. Některá písmena v nápisu jsou větší než ostatní. Z velkých písmen však počítáme pouze ta, která odpovídají římským číslicím (počáteční "P" a "J" se tedy k výpočtu chronogramu nevyužije). Pro lepší čitelnost je nápis přepsán na obrázku vpravo a velká písmena zahrnutá do výpočtu jsou zvýrazněna navíc ještě červenou barvou.

 

Písmena "xxxx" v nápisu jsou malá, proto se do výpočtu chronogramu nezapočítají. Stejně je tomu i s posledním řádkem "xii novembris", ve kterém není žádné písmeno větší než ostatní.


číslice počet výskytů výpočet součet
M 1 1 x 1000 1000
D 1 1 x 500 500
C 3 3 x 100 300
L 1 1 x 50 50
X 0 0 x 10 0
V 7 7 x 5 35
I 13 13 x 1 13
Celkem       1898

Památník ve výše uvedeném příkladu tedy pochází z roku 1898.