Tvůrce webu je i pro tebe! Postav třeba web. Bez grafika. Bez kodéra. Hned.
wz
           


LICHTENŠTEJNSKÉ PAMÁTNÍKY

Zkrácená citace z knihy J. Truhláře Památníky Adamovských lesů.

Na každém revíru lichtenštejnského panství byly v roce 1898 zakládány jubilejní háje a v jejich středu byly postaveny památníky, připomínající čtyřicáté výročí vlády knížete Jana II. Lichtenštejna. Tato událost byla zaznamenána ve všech revírních kronikách. Tak například v kronice revíru Olomučany se ve volném překladu z němčiny píše:

„Jeho Jasnost Johann II., svrchovaný kníže a vládce domu Lichtenštejnů, se narodil 5. října 1840 v zámku Lednice. 12. listopadu 1858 vystřídal svého otce jeho Jasnost knížete Aloise II.

U příležitosti 40. výročí jubilea panování bylo na věčnou památku v revíru Olomučany, a to v hospodářském dílci 63 A, vysazeno 18 dubů červených, 20 dubů letních a 20 dubů zimních. Duby byly vysazeny v trojúhelníkovém sponu ve vzdálenosti 4 m od sebe. Uprostřed mezi 18 vysazenými červenými duby byla umístěna kamenná pamětní tabule s nápisem:

Princ. Joan
Quercetum
ad 40. ann. Regim.
Jubil.
12 Nov: 1898

Vlevo od skupiny červených dubů byly vysazeny duby letní a vpravo duby zimní. Počet 58 dubů vyjadřuje věk knížete, 18 červených dubů vyjadřuje jeho věk v den nástupu panování a 40 dubů letních a zimních vyjadřuje trvání jeho jubilejního panování.“

Vzhledem k tomu, že se kníže dožil dalších 10 let panování, byla na památníky v r. 1908 umístěna dodatková tabulka s nápisem:

L. jähr. Reg. Jubil.
MCMVIII

Památníky byly původně vyzděny z kamenů. Během času se rozpadly a dnes jsou pamětní tabule umístěny na kupách kamenů.

Představu o tom, jak původně památníky vypadaly, si můžeme učinit z fotografie pořízené v r. 1903 na polesí Habrůvka při lesnické studijní cestě pánů Vysoké školy zemědělské ve Vídni do lichtenštejnských knížecích lesů na Moravě a ve Slezsku - exkurze do lesnického okrsku Adamov. Fotografie je publikována v časopise Oesterreichische Forst- und Jagd-Zeitung, roč. 21 (1903), číslo 39, str. 327: